Klíčové slovo Sester je péče. Nejen péče o ostatní, ale také péče o sebe. Vlastně pečlivost. Učinili skoro i nemožné, aby se zavedli jako neutrální skupina světa Nového Edenu, a ačkoli jsou některé aktivity mezi vnitřními frakcemi méně příjemné, jejich jméno je dál nepošpiněné a neposkvrněné.

Většina frakční pracovní síly Sester je čerpána ze stejnojmenné korporace, Sester EVE (SoE). Tato pracovní síla se používá mnoha způsoby, záleží na jednotlivých projektech a agendách všech tří bloků, jež vytvářejí frakci Sester. Někdy Sestry potřebují věrné léčitele; někdy potřebují výřečné diplomaty; a někdy potřebují lidi dosti jiného kalibru.

Prvním blokem jsou samotné SoE. Jak již bylo udáno jinde, jsou SoE filantropickou organizací, oddanou ideálu zlepšení života obyvatel Nového Edenu. Po jejich výkonu v Gallentsko-Caldarské válce a odtržení Minmatarů od Amarru získali závistivý respekt nejen všech čtyř hlavních říší, ale také u mnoha jiných frakcí. SoE jsou jedinou stranou, která může volně vstupovat do válečných oblastí bez ohledu na strany, jež tam bojují, a jsou známé – i nechvalně – že pomáhají pirátským frakcím v záchranných operacích, následujících po útocích kapsulýrů. Ačkoli si SoE nikdy nevolí strany v bojích, musí být řečeno, že si zpravidla nemyslí nic dobrého o kapsulýrech a jejich neukojitelných sklonech ke krveprolití a násilí; a vlastně i většina informací a část vybavení pochází od pirátských frakcí jako poděkování za zachráněné životy těch, které kapsulýři nechali umírat.

Druhým blokem je korporace Potravinová pomoc. Ačkoli Potravinová pomoc (PP) je údajně odpovědná za dodávky nutných věcí – převážně jídla a léků – potřebným, učinila i několik kroků do politické arény. Tyto kroky jsou váhavé a malé, jak se to hodí na agenturu, jejíž dobrá vůle je založena hlavně na neutralitě, a jsou převážně zaměřené na diplomatické vztahy, například nalezení dialogu mezi armádními veliteli a vzbouřenci. PP nikdy oficiálně nezadrželo dodávky, ale v poslední době byly i případy, kdy byly výsadky léků zpožděny či sníženy kvůli nepředvídatelným událostem – povětrnostním podmínkám či náhlému výbuchu nepřátelství na jejich karavany – a někteří političtí analytici tvrdí, že tato zdržení nepřímo ovlivnily výsledky vojenských tažení jiných frakcí. Válčící síly možná nepotřebují zásoby PP, ale potřebují nějakou veřejnou podporu, a jestliže je veřejnost přinucena hladovět, ztratí podporu. Jakmile pak média začnou nahrávat trpící nevinné a začnou záběry vysílat po konstelaci, dojde nakonec válčícím frakcím, že PP si zaslouží úctu a pomoc.

Mělo by být udáno, že korporace Potravinová pomoc pracuje jen na administrativních záležitostech, například kde soustředit výsadky či kolik by měli dát každé straně. SoE má pracovní sílu a PP a Útočiště z této síly čerpají, když potřebují lidi na projekty. Rozdílnost mezi SoE a PP je převážně administrativní, ačkoli existují i jemné ideologické rozdíly: SoE přináší léčbu masám a dokazuje svou víru, zatímco PP je zaměřená na praktičnost, čísla a diplomacii.

Třetím blokem je Útočiště. Je to vědecký výzkumný institut, který je nejtajnůstkářštější ze všech tří. Toto tajnůstkářství, zdá se, jde proti účelu institutu, ale je důležité pro udržení úplné neutrality Útočiště. V Novém Edenu existují síly, které by velice rády získaly přístup k datům Útočiště ohledně pohybu vojáků, taktik vyhýbání se boji a technik odolnosti vůči stresu v boji. Také existují různé síly ve světě médií, které by měly vážný zájem publikovat informace ohledně teologického výzkumu Útočiště. Staletá dobrá vůle dostala Sestry daleko, ale stačilo by málo, aby fascinovanost veřejnosti kulty a okultismem zničila tuto dobrou vůli, zvláště u organizace, která je tak uctívaná za její laskavost. Každý miluje pád z výsluní.

Útočiště, stejně jako Potravinová pomoc, je administrativní organizace. Mají své dozorce a zaměstnance, ale jejich testovací skupiny jsou vytahovány ze SoE. Ale nemělo by se předpokládat, že členové SoE jsou součástí beztvářné masy, čekající na náhodné vybrání mocnějšími silami. Každý člen, ukáže-li loajalitu a talent, dostane šanci nabídnout své služby bloku, který upřednostní, a pracovat pro ně dlouhodobě. Víra, diplomacie a věda tu mají své místo.

Toto frakční rozdělení, ač je přirozené, způsobilo některé ideologické odlišnosti v blocích Sester. Následkem toho se snaží jejich vůdci vyvinout nové způsoby, jak sjednotit síly. Navzdory počáteční váhavosti na straně vůdců to podpořit, je to tím nejefektivnějším způsobem díky faktu, že se vše rozšířilo přirozeně mezi vlastními pracovníky.

Sestry byly vždy spojeny láskou, ale v poslední době je začíná sjednocovat i nenávist. Není to tak paradoxní, jak se zdá. Vše má svůj opak, a oddáte-li se opravdově a poctivě nějaké entitě, ať už to je fyzický objekt, žijící věc či abstraktní ideál, budete neodlučně proti protikladu a nepřátelům entity. Sestry EVE se oddaly záchraně životů, pomoci nemocným i zraněným, jemnému postrkování lidstva k posvátnému povznesení; a to, co jim to kazí na každém kroku, v míře větší než politika, výroba zbraní či přírodní pohromy, je síla, která dál roste: Kapsulýři.

Samozřejmě je to přílišné zjednodušení, lidé u Sester EVE to chápou stejně jako ostatní. Kapsulýři samo o sobě nejsou o nic zlejší silou než jakákoli průměrná subkultura Říší, nikdy nejsou tou jedinou silou, která stále způsobuje smrt a zkázu. Stávají se nesčetná zvěrstva na mnoha planetách, nemluvě o vesmíru, skupinami a armádami a frakcemi zcela nezávislými na pilotech. Ale v hlavách mnoha Sester, ba i mnoha jiných, začali kapsulýři představovat tu nejohavnější spodinu lidstva: Jsou mocní, začali používat moc způsoby starých bohů, přináší s ní oheň, hluk a oslepující světla, a odcházejí s příchodem bolesti, to vše ve jménu rozmarů a náhlého chtíče.

To dalo Sestrám něco, co by je spojilo, pomáhá jim to dělat jejich práci, proklínaje a nadávaje na koncept kapsulýrů. Je nutno říci, že protože si Sestry EVE nemohou dovolit znepřátelit si kapsulýry, používají jen řádně vybrané představitele, kteří mají piloty docela rádi. Ale ve skrytu jsou věci trochu jinak, a díky tomuto faktoru temného sjednocení vždy vyjdou do popředí ti, kteří to dotáhnou až příliš daleko a chtějí být aktivnější. Existují povídačky, že SoE provádí více ozbrojených cvičení než dříve, že Potravinová pomoc dává taková rozhodnutí, co jsou militarističtější, že dokonce zachází tak daleko, že požaduje osobní informace o kapsulýrech výměnou za poskytnutí pomoci.

Celkově není tento vývoj překvapující: SoE byly vždy připraveny k boji a tak periodicky obnovují svůj výukový program, kde obecně kladou důraz na sebeobranu; a Potravinová pomoc chce plánovat své operace, aniž by se obávali zásahu odpadlých kapsulýrů, což znamená, že o nich musejí něco vědět. Právě Útočiště dotáhlo svůj antikapsulýrský postoj na nejzazší a nejnebezpečnější mez a jsou tou korporací ze Sester EVE, o které se dá říci – opatrně, neboť nic z toho, co učinili, nelze dokázat, a protože Sestry opatrně krouží kolem nás, musíme i kroužit my kolem nich – že odpadají od zbytku. Existují i tlumené povídačky, že jejich teotechnologický výzkum míří na temná a okultní místa. Jedním zvláště vytrvávajícím příběhem je, že v jednu dobu dal informátor Útočišti informace o něčem nazvaném Kniha prázdnoty, silnému stroji kdysi vyvinutým a používaným Společností vědomé myšlenky, nyní volně putujícím ve vesmíru, a tento informátor také poskytl důkaz nazvaný Koktail zapomnění, který je založen na stejné technologii. Říká se, že bylo snadné uzpůsobit výcvik Útočiště rekrutů ze SoE, aby byli připraveni na možný střet o tuto věc – mise typu najít a zachránit, které byly již tak jejich agendou – a vyfiltrovat z mas SoE kohokoli, co by byl imunní vůči účinkům Knihy a náchylný vůči propagandě Útočiště. Je-li to pravda, tak by dal tento dar z nebes Útočišti příležitost rozšířit agendu, aniž by se musel o ni dělit s ostatními bloky, až k bodu, kdy by se mohli pokusit získat kontrolu nad celou frakcí, následovanou vším ostatním. Nynější stav tohoto bájného projektu zůstává neznámým, ale jak se to zdá být přitažené za vlasy, veřejnost to nezajímá. Krom toho, i kdyby to byla pravda, je tu příčina k radosti, protože povídačka má druhou část: v Útočišti existuje kontrarevoluce, skupina jednotlivců, která je proti tomuto temnému vývoji, vidí její kradmý jed, a chce odvrátit korporaci od této zlé a nebezpečné cesty a přivést ji zpět k pravému účelu Sester, aniž by riskovali, že jejich korporace či celá frakce jako celek ztratí během procesu reputaci a moc.

Pokud někdo věří těmto povídačkám, může předpokládat, že tyto kryté protisíly nemají šanci, neboť zlo vítězí. Ale Sestry EVE jsou mistry boje v nepřátelských podmínkách a je jejich povahou čelit realitě a vypořádat se se situací, jak je, ne jakou by ji rádi měli. Nenechají se vést dogmaty moc dlouho.

Tato kontrarevoluce, existuje-li vůbec, bude bezpochyby postupovat mezi Sestrami šeptem. Nechají své nepřátele myslet, že vše je v pořádku, dokud nedozraje čas, a nevystoupí, neodhalí se či neovlivní nic, dokud nebudou připraveni. Budou efektivní, budou rychlí a budou velice, velice pečliví.