Gallentsko-Caldarská válka: Válka dronů začíná

Zahořklá zuřivost prvních fází války napájela nevraživost a nepřátelství mezi oběma rasami, ničíce jakoukoli naději na mír v blízké budoucnosti. Caldarci sílili každým dnem, co se uprchlíci z Caldari Prime usazovali, zatímco Gallenťané byli stále ve stavu zmatku, navozeném po pádu fašistického režimu. Caldarci se vydali na řadu nájezdů na území Federace, jež Gallenťané ve svých pomalých a neohrabaných lodích byli neschopni odrážet. Ale síla Federace byla příliš velká, než aby ji Caldarci porazili, a jejich nájezdy, byť úspěšné z vojenského hlediska, měly jen malé dopady krom ničení morálky Gallenťanů a vylepšování své vlastní.

(Pokračování textu…)

Gallentsko-Caldarská válka: Průlom

Po útoku na Nouvelle Rouvenor uchvátila otěže moci v Gallentské Federaci extrémní pravice a vynutila si tvrdou odpověď: vybombardování Caldari Prime a vyslání vojáků, aby převzali kontrolu nad planetou. Ti lidé ve Federaci, co ještě věřili, že místo invaze by měly být započaty mírové rozhovory, se neopovážili promluvit kvůli obavám, že budou ocejchováni jako zbabělci nebo, hůře, zrádci; Gallentská válečná mašinérie se rozjela.

(Pokračování textu…)