Poslední lodě Nezávislých dronů explodují poté, co se jejich vnitřnostmi prokousaly moje naváděné střely. Tak, vesmír je opět o mikroskopický zlomeček čistší od té špíny, která se vyrvala Gallenťanům z rukou a zamořila velkou část známého vesmíru.

Munice je na dost nízké úrovni, je třeba si doplnit zásoby. Zadávám proto koordináty našeho útočiště a motory zahučí stěží spoutanou energií.

Má loď pomalu krouží kolem velké stavby, na jejímž vzniku se podílely tisíce otroků. Těmi, kdo financovali celou akci, byli jiní, elita vesmíru – kapsulýři, o docela malém počtu, členové pořád ještě docela mladé korporace Bohemian Veterans.

Vzpomínám na skromné začátky, na skromný sen pár jedinců o cti a životu ve vesmíru, vzpomínám na staré křivdy a zármutky, vzpomínám na první malé i velké úspěchy a radost, o něž jsme se dělili. Vzpomínám a mířím do minulosti…

Své závěrečné zkoušky jsem složil na stanici školní korporace School of Applied Knowledge v soustavě Todaki. Po několika dnech tápání v pro mne neznámých končinách daleko od domova jsem potkal kamaráda, kterého jsem již znal odjinud, Dragala, se kterým jsme začali podnikat své první akce proti pirátům a nepřátelům Caldarského státu z naší základny v soustavě Kakakela. Zároveň jsme sledovali konání dalších známých, jmenovitě Bartrixe a Lorda Samaela, kteří na rozdíl od nás vstoupili do služeb mocné korporace Quondam Souls of the Universe a vydali se na výspu vesmíru šířit slávu svého zaměstnavatele. My jsme se s Dragalem rozhodli zůstat žoldáky bez příslušnosti a zatím získat zkušenosti.

Po nějaké době se Bartrix vrátil, zklamán, že v temných regionech nedokáže uplatnit svou doposud nízkou kvalifikaci, a začal prodávat své služby své domovské říši Amarru, kousek od nás, takže jsme si mohli navzájem pomáhat. Až našetřil dostatek peněz, rozhodl se založit novou korporaci, svou vlastní, kterou pojmenoval Bohemian Veterans. Dragalus v té době odešel kvůli jiným povinnostem a já, najednou osamělý, jsem se rozhodl vstoupit do Bartrixových služeb.

Počátky

Počátky korporace Bohemian Veterans byly krušné. Bartrix původně chtěl použít název, jejž někteří nesli v jiných světech, ale takový název byl již zabrán. Proto nakonec použil název Bohemian Veterans, poukazujíce na původ členů, zaplatil registrační poplatek ze svého skromného účtu a začal nabírat piloty. Korporace tak začínala o několika lidech, kteří se znali ze svého působení jinde, a operovala v oblasti přísně střeženého vesmíru, leč ani ji neuchránilo od zlosynů, kteří se specializují na vyhlašování válek mladým korporacím. Ty pak pustoší a žádají výkupné. Vzpomínám na lodě, na které se šetřilo týdny, roztříštěné v několika minutách. Pamatuji na zklamání a zármutek z jejich ztráty, byť patřili někomu jinému. Pak dostali radu, aby se odstěhovali do Dereliku, odlehlého regionu Ammatarského Mandátu, vazala Amarrské říše.

Povídá se, že „úmrtnost“ nováčků ve hře bývá 80%. Mladá korporace, plná bezradných členů, se rozhodla věnovat se právě takovýmto pilotům, pomoci všem i sobě navzájem, aby nováčci měli možnost proniknout do složitých tajů hry rychleji a snáze, než jak to zakusili první zakládající členové. S odstupem času se dá říci, že „úmrtnost“ se podařilo v řadách korporace snížit asi tak na 50-60%, což patří k jednomu z největších úspěchů…

Derelik

Korporace se odstěhovala do téměř panenského regionu, kde konečně měla klid. Hlavní operační základna byla založena v soustavě Tidacha. Bartrix díky jednomu starému veteránovi získal lepší vztahy s Ammatarským konzulátem a brzy mohl lítat pro nejvýznačnější agenty. V té době se také podařilo postavit první POS, základnu zamýšlenou pro výzkum, nejprve v odlehlém nebezpečném prostoru, aby bylo možno vše vyzkoušet, ale poté nastala potřeba ji přenést někam blíže – jenže pro bezpečný vesmír je potřeba mít dobré vztahy s vlastníkem, Ammatarským Mandátem, což korporace neměla. Pouze Bartrix je měl, leč jeden člověk korporaci netvoří. Proto se dohodlo, že všichni korporaci opustí, aby se změnily vztahy, a tak bylo možno POS založit v soustavě Berta. A ejhle, podařilo se a všichni opět mohli být nabráni zpět. Další základnou se tak stala soustava Berta pro výzkum nakoupených výrobních plánů a soustava Maspah, kde bylo možno z takových plánů vyrábět. Do tohoto období se také datuje první výstavba bitevní lodi, jmenovitě třídy Raven, pro niž budoucí vlastník vykupoval suroviny od členů korporace (například Areng i část surovin daroval). Nějakou dobu po vydání datadisku Apocrypha se nic nového nedělo, ale pak se někteří členové odvážili proletět červí dírou a zakusili poprvé pocit být v neznámém vesmíru. Krátce poté se členové korporace rozhodli zkusit život v neznámém vesmíru. Zrušily se kanceláře, zabalila POS a začala se hledat vhodná soustava v neznámém vesmíru.

Soustava typu C3

Korporace se složila na velký typ POS, nějaké budovy a vše ukotvila v neznámé soustavě nižší obtížnosti s přímým přístupem do oblastí s nižší bezpečností. Pro mnohé bylo složité naučit se pracovat se sondami a vyhledávat vše krom měsíců a planet, neboť neznámý vesmír nelze snadno zmapovat. Brzy začala korporace vykazovat vyšší zisk než předtím, ať už sestřely Spáčů, nebo těžbou vzácných suroviny, na něž oči mnohých členů spočinuly poprvé. Leč neznámý vesmír není vesmírem bezpečným a jednoho dne nastala pro korporaci pohroma, kdy těžební operaci přepadl gang pirátů korporace Mugen Industries, který za sebou nechal obrovské škody a pár mrtvých. Poté se zavedla přísná bezpečnost a vytvořila bezpečnostní opatření. Po nějaké době se vše stalo rutinou a nakonec byla soustava zcela vyčištěna a vše opanovala nuda. Bylo rozhodnuto vše odstěhovat a založit operace v obtížnější oblasti neznámého vesmíru.

Soustava typu C4

Po delším hledání byla objevena vhodná soustava C4, která měla fenoménu Magnetar a měla přístup do oblastí C3. Brzy se vše začalo zajíždět do starých kolejí, zisky rostly, dlouhou dobu bylo co dělat. Brzy se přidala další POS, tentokrát frakční kvůli spotřebě paliva a začalo se opět ve velkém zkoumat. Avšak pak se opět objevil ten samý problém, co předtím – navzdory tomu, že vše bylo obtížnější a lodě se i ztrácely, bylo nakonec vše vyčištěno a nastala nuda. Nakonec se dohodlo, že vedlejší postavy zůstanou uzavřeny uvnitř jako „vrátní“ a ostatní půjdou hrát zpět do oblastí s vysokou bezpečností, dokud se opět neobjeví v soustavě něco, co by šlo zničit. Někteří se vrátili do Dereliku, ale velká frakce Caldarců odešla pracovat pro Caldari. Začali se přijímat nový členové, kteří mohli těžit z činnosti ostatních a rychle si navýšit svůj rozpočet. Jenže po měsíci hraní se v C4 moc neobjevilo, naštěstí někteří zbohatli natolik, že se koupily menší bojové lodě a z C4 se začaly provádět nájezdy na sousedící C3, někdy i obydlenou. Ale i tak začal panovat stereotyp, takže se vyhlásila soutěž, kdo objeví vhodnou oblast C6, nejtěžší místo k životu v neznámém vesmíru.

Soustava typu C6

Ačkoli se o hledání vhodné oblasti snažili mnozí, tučnou odměnu nakonec získal Andamarine, který objevil soustavu C6 s fenoménou Wolf Rayet. Díky neskutečnému štěstí bylo hned dva dny po sobě spojení s oblastní s vysokou bezpečností, díky čemuž se na místo navezlo neskutečné množství surovin, výbavy a paliva, takže během týdne bylo možno rozjet činnost. Základní POS s vrátnými v C4 zůstaly jako záloha, ale nikdy takového útočiště nebylo využito. Postavila se první letadlová loď, podařilo se udolat i nejtěžší misi ve hře, zisky se naskakovaly. Díky zkušenému Accenovi Tyrxovi se podařilo přímo vyrábět subsystémy T3 lodí a tím si navýšit příjmy. Avšak brzy se vše začalo hroutit, tentokrát z jiných důvodů – boje byly tak těžké, že bylo třeba dostatku pilotů, jenže kvůli povinnostem se scházelo relativně málo lidí, navíc mnohé už přestalo bavit se prohrabávat mořem signatur a každý den vysílat své sondy. Zisky byly vskutku obrovské, díky nim se podařilo financovat pozdější projekt pronajmutí soustavy u Legion of xXDeathXx. Posléze se rozhodlo, že C6 se zakonzervuje, C4 se zruší a pronajme se soustava v oblasti nulové bezpečnosti.

Nula

Nejprve bylo potřeba nalézt vhodného nájemce. Andamarinemu se podařilo nalézt podmínky tří – IT aliance, Atlas aliance a aliance Legion of xXDeathXx. IT aliance byla zamítnuta kvůli šíleným podmínkám, Atlas aliance již neměla vhodné soustavy, takže nakonec zbyla Legie, skoro čistě ruská komunita obývající oblast Droního regionu společně s Red aliancí a Solar Fleet (taktéž rusky mluvícími). Soustava, kterou si korporace pronajme, se hledala dlouho, seznam byl velmi dlouhý, ale nakonec se dosáhlo shody a pronajala se soustava H-29TM. Korporace vstoupila do aliance nájemců, Shadow of xXDeathXx a začala se připravovat na novou etapu svého fungování. Podařilo se vyvézt veškeré věci ze soustavy C4 a vše nakonec navézt do cíle. První POS byla postavena u měsíce deváté planety, tehdy ještě překrásného drahokamu pozemského typu. První bojové lodě začaly ničit drony a brzy mnozí měli své bojové lodě, kterými ničili vše v dosahu. Celá soustava se hemžila aktivitou. Brzy začalo být zřejmé, že zisky budou tak vysoké, že korporace bude mít možnost pronajmout si další soustavy a připravit se na další datadisk, v němž bude zavedena těžba na planetách. Když odešli členové sousedící korporace, podařilo se výhodně vyjednat jednu jejich soustavu a tak se zajistilo území pro případné rozšíření působiště korporace. Postavily se další letadlové lodi, korporace přišla o první velkou nákladní loď při přepravě nebezpečnou částí vesmíru, piloti zakusili chuť velkého vítězství ve střetech s nepřátel. Jeden z členů korporace, Akrisius, se s chutí vrhnul na nábor nových členů a posléze začal počet členů korporace stoupat. Brzy se členové korporace začali poohlížet po vyšším cíli, který by usnadnil život všem – vesmírné stanici.

Vesmírná stanice

Vesmírná stanice patří společně s výrobou Titána k největším a nejtěžším úkonům hry. Titána je snazší vyrobit, ale je dražší kvůli šílenému množství surovin. Vesmírná stanice vyžaduje mnohem větší logistiku. Když bylo rozhodnuto, že se stanice postaví, bylo potřeba našetřit cca 25 miliard ISK. Předběžný termín dokončení byl stanoven na červenec – srpen, aby se neohrozila operativita korporace a její likvidita. Leč jedna věc přinutila vedení korporace, aby veškeré plány překopala – do hry vstoupila planetární interakce, těžba a výroba na planetách, kdy součásti stanice měly být stavěny na planetách, místo aby byly kupovány od NPC korporací. Bylo proto potřeba získat veškeré díly ještě předtím, než u NPC korporací zmizí a výstavba stanice se prodlouží na půl roku. Korporace v kritickém okamžiku měla na účtu 20 miliard ISK, ale díky některým členům a spojencům se podařilo získat chybějící peníze a nakoupit veškeré komponenty včas (celkově se korporace zadlužila v hodnotě 7 miliard ISK). Když byly komponenty nakoupeny, bylo třeba je svozit na jedno místo, kde z komponent bude postaven základ stanice. I toto svážení bylo heroické, neboť bylo potřeba svozit přes 31 miliónů metrů krychlových! Pak bylo možno započít výrobní proces, jenž trval 6 dní. Ovšem po výrobě stál před korporací jeden z největších hlavolamů – jak dostat věc o objemu 750 tisíc metrů krychlových přes nebezpečnou oblast, když danou věc lze převážet jen v bezbranné nákladní lodi? Nakonec se rozhodlo zkusit štěstí a využít nabytých zkušeností o povaze červích děr – co takhle zkusit najít spojení mezi bezpečným vesmírem a Droním regionem? Hned den po dokončení výroby stanice se rozjela obrovská pátrací akce, která později odpoledne slavila úspěch – spojení v bezpečným vesmírem navázáno! Všechno má své ALE – i toto spojení vedlo přes nebezpečnou oblast, ale předpokládalo se, že díky méně frekventované trase (Derelik) se podaří cenný náklad do cíle dopravit. Nákladní loď vyrazila k nebezpečné oblasti, zatímco se flotila různých bojových lodí shromáždila u nalezené červí díry, aby ve správnou dobu nastoupila do akce. Jakmile měla nákladní loď vstoupit do nebezpečné oblasti, bojové lodě se vyrojily a vytvořily účinnou eskortu, zatímco malé lodě neúnavně skenovaly a sledovaly potenciální nepřátele v oblasti. Všichni se oddechli teprve v okamžiku, co nákladní loď proletěla červí dírou a zamířila k blízké stanici, aby tam ukryla cenný náklad…

Další den ráno byla provedena řada bezpečnostních operací. Všichni nastoupili do bojových lodí a obsadili jedinou hlavní přístupovou cestu do soustavy. Zkušenější piloti rozházeli kolem brány pole narušující zapnutí warpových motorů a všichni se připravili na několik hodin číhané. Mezitím nákladní loď katapultovala základní část stanice na oběžnou dráhu lávové planety. Další pilot, řádně proškolený na výstavbu stanice, ji začal ukotvovat. Celou hodinu trvalo ukotvování a poté bylo potřeba do útrob základu stanice navozit ohromné množství surovin, které v předchozích týdnech všichni společně nasbírali. Po navození surovin a započetí režimu výstavby stanice již jen bylo třeba čekat na 13:00 středoevropského letního času. Krátce poté se stanice rozvinula do své krásy. Jeden z nejtěžších úkonů ve hře, jehož se i korporace o stovkách členů obávají, byl dokončen a sláva korporace Bohemian Veterans navždy zapsána do kronik hry EVE online…

Radost ze stanice však netrvala dlouho. Rusové, aliance Legion of xXDEATHXx, se rozhodli vyždímat z renterů víc peněz, neboť zjistili, že někteří renteři získávají víc peněz díky chybě na anomáliích než na asteroidových pásech, a požadovali za pronájem soustav víc peněz. Členové korporace rozhodně nechtěli hru zneužívat a vydělávat hromadu peněz jen pro Rusy, navíc v té době Northern Coalition dobyla region Geminate a započala útok na Kalevala Expanse, region relativně blízko, a drtila veškerý odpor. Bylo rozhodnuto odejít. Evakuace do hisecu vyšla víceméně bez drastických ztrát (některé aliance využily evakuace mnoha korporací z Drone regionů tím, že jim vyhlásily válku, stanice byla předána spřátelené korporaci GDC a zamířilo se jinam.

Geminate

Nabídka přišla z neočekávatelné strany. CEO Bartrix byl v kontaktu s Juniorem SVK, jedním z FC RAZORu (později přešel do QSUC, aliance RAGE), který korporaci nabídl členství nejprve BCA (Black Core Alliance) a později, neboť BCA nedostala území, u DH (DEM0N HUNTERS). Přijetí prošlo bez potíží a BV se začali stěhovat do Geminate, který o několik měsíců dříve NC dobyla.

Korporace se hned zpočátku účastnila v dobrém počtu lidí bojů v Kalevale, kde DH drželi jednu nepřátelskou stanici. Později byl však útok na Kalevalu otupen, neboť Ruský blok si najal žoldnéřskou alianci Pandemic Legion, která začala v region Venal napadat techneciové měsíce, které NC drželo. NC se raději rozhodlo bránit svou ekonomiku a Kalevala Expanse brzy patřila opět Rusům.

Po několika týdnech bojů ve Venalu a blízkém okolí vše vyvrcholilo obří bitvou, v níž padlo několik titánů na každé straně a PL se rozhodli, že to stačí (jejich úkol byl splněn), a šli bojovat na jih, kde nastalo mocenské vakuum po pádu megaaliance IT, která se zhroutila po útoku Goonů, svých úhlavních nepřátel, a jižního bloku, který si předtím znepřátelili. V Geminate nastala krátká doba klidu.

Sloučení dvou korporací

V té době měly být do DH přijaty další dvě CZ/SK korporace, Black Rats (CEO Rik Leah) a Wing 69 (CEO Riffage). BV se s Black Rats dohodli na sloučení, BV poskytne trošku lepší jméno v NC, výrobní sílu a blueprinty, zatímco BR přinese kapitálky, zkušenosti a kontakty. Sloučení proběhlo skvěle, korporace jako celek získala na síle.

Na sklonku roku byli odejiti Convicted, převážně australská aliance, z důvodu neaktivity na CTA. DH zabrali část jejich území, po jejich zuřivé obraně, staniční systém však připadl RAGE. V lednu však přišla do Geminate zkáza. Rebellion Alliance se zradou nejvyššího CEOa zhroutila (mluvilo se o úplatku od Rusů) a Rusové vpadli do Geminate. NC se nepodařilo zabrat veškeré nyní volné území a Rusové snadno získali předmostí. Po zuřivých bojích se začalo východní Geminate hroutit. BV v té době dostali zprávu, že DH kvůli svému špatnému stavu ztratí nárok na nyní obývané území, a tak se Bartrix a Rik Leah rozhodli najít jiné místo k životu.

Fountain (+ zkáza Northern Coalition)

Jako nejvhodnější území byl identifikován region Fountain, kde Black Rats kdysi žili. Po několikaterém jednání se podařilo dohodnout členství v alianci Fatal Ascension. Evakuace z Geminate proběhla relativně dobře, ztrátou byl Jump freighter a carrier, výhodou byla rychlost. FA byla v té době roztříštěna na dvě části, část pobývala v Cloud Ringu, část ve Fountain, nově dobytém území. BV zamířili do Fountain a hned se začali účastnit CTA na podporu NC, i když to byla obrovská štreka.

Brzy po přestěhování do Fountain odpadl Bartrix, vyčerpán prací pro korporaci, a vedení korpy převzal Rik Leah, který díky podmínkám v alianci vytvořil nový ekonomický systém a začal korporaci vytahovat z dluhů, do nichž padla během stěhování a krátce po něm. Taktéž se podařilo rozjet kapitálkový program, odkoupit soukromé carriery/dreadnoughty na korporaci, aby jejich ztráta v aliančních akcích nebolela jednotlivce a mohly se tak hojně využívat – díky čemuž korporace létá na důležitá CTA hojně zastoupená kapitálními plavidly. Také se mu podařilo navázat spolupráci s korporací Wolves of Deep Space, jednou z částí bývalého Wing 69, kde jejich hráči/postavy mohli vstoupit do BV, aby si zkusili větší PVP, zatímco hráči BV si mohli jít zkusit žít v neznámém vesmíru. Tato spolupráce zahrnula i korporaci BV Academia, která se tak měla stát „líhní“ nováčků, kteří si, až se jim znelíbil život v hisecu, mohli vybrat, zda chtějí do nuly či neznámého vesmíru.

Rusové se nespokojili jen s Geminate. Opět si najali PL a vrhli se na Vale of the Silent, kde pobývaly další dvě české korporace, QSUC a 2BRAS. Navzdory zuřivému odporu region nakonec padl, neboť nic nemohlo odolat obří flotile titánů a supercarrierů nepřítele, přičemž ke konci byly obě tamní aliance, RAGE a Majesta Empire, hozeny přes palubu aliancemi dál na západ. Jenže obdobný osud čekal i na ně, Morsus Mihi a RAZOR, jejich regiony, Tribute, Tenal a Branch padly během dní. Kvůli jejich neaktivitě při obraně vlastního území byly tyto aliance dalšími aliancemi dál na západ „vyresetovány“ (zrušení paktů) a zhroutily se ještě rychleji než RAGE/ME.

FA se rozhodli opustit území v Cloud Ringu a soustředit se na Fountain, odkud by měla pomáhat TESTu a spol. bránit jižní hranice v Delve, kam se začaly hrnout Morsus Mihi a Brick Squad, vyhnaní ze severu. Velká většina „nuly“, území nikoho, je ve varu, krom Droních regionů není nikde nic stabilní a jen čas ukáže, jakým směrem se boje, války, aliance a politika vydají…

Válka o Deklein

V druhé polovině roku 2010 získala nejzápadnější region severu, Deklein, od Tau Ceti Federation nově přetvořená Goonswarm Federation (dříve zradou rozpadlý Goonswarm), a ten se nyní stal poslední velmocí severu, jež stála Rusům v cestě. GF vytvořili ze západní části NC Clusterfuck Federation (Fidelitas Constans, Mostly Harmless, Wildly Inappropriate, Tactical Narcotic Team, TEST Alliance Please Ignore, Fatal Ascension, Gentlemen’s Agreement a spol.) a postavili se Rusům. Ti věděli, že musí Goony rozdrtit na nejdůležitějším místě, soustava VFK-IV, hlavní soustavě alliance. Po několika zkušebních úderech se jim podařilo částečně prorazit a zničili v soustavě VFK Cynosural Jammer – díky čemuž do soustavy dostali svou obrovskou flotilu superkapitálkových lodí. Jenže učinili jedno katastrofální rozhodnutí – odlogovali s těmito loděmi v systému na nově vztyčených POS. Goonům a spol se podařilo soustavu ovládnout v režimu 23,5h/24h, 7d/7d, a protivník najednou zjistil, že je bez nejsilnější flotily. Předpokládalo se, že v soustavě uvázlo cca 10 titánů a hromada letadlovek, ale počty byly značně podhodnocené. Goonové během několika dní zničili dané POS a hráči se svými loděmi nemohli logovat, neboť by jinak byli nemilosrdně zničeni. Rusům se nakonec jednou podařilo opět prorazit obyčejnou flotilou (díky tomu, že obránci měli hromadný disconnect), zničili opět Cynosural Jammer a povolali svou obří flotilu. V soustavě bylo údajně uvázlých asi 25 titánů! Po této zpackané operaci nadšení Rusů ochladlo a rozhodli se soustředit na trestnou výpravu na jihu proti AAA, kteří využili situace a napadli nechráněný týl Rusů a jejich spojenců.

Když se schylovalo k boji o Deklein, vedení FA rozhodlo, že veškeré síly FA opustí Fountain a půjdou bránit Goony. Díky velké účasti členů na operacích a obratnému vyjednávání vedení FA pod vedením Zagdula se podařilo získat pro FA v určitém ohledu vhodnější území, které bylo odebráno aliancím, jež se v obraně domova neuspokojivě účastnily, Mostly Harmless (rozpadli se) a Wildly Inappropriate (část hráčů se sloučila do korporace a vstoupili do GF). FA získali Fade, docela bohatý na technecium, ale o dost horší na hráči oblíbené anomálie. Během cca měsíce se aliance přestěhovala a místo ve Fountain předala alianci Executive Outcomes. Korporaci se během pobytu ve Fountain dařilo a k dokončeným velkým cílům se přidala úspěšná výstavba superkapitální lodi třídy Nyx pro jednoho spojence. Také se podařilo korporaci dostat z dluhů.

Delve deployment

Po úplné stabilizaci situace na Severu Gooni vyhlásili dálkový útok na Delve (deployment). Je to obvyklá praxe některých nomádických aliancí, jednoduše si sbalí věci a přestěhují se klidně na opačný konec vesmíru. Gooni to pojali jako vlastník území trochu jinak – vzali bojové piloty a nejnutnější bojové lodě a výstroj a přestěhovali se společně i s přidruženými aliancemi na jih regionu Fountain, do systému Y-2ANO. Cílem bylo obsadit region Delve, obývaný aliancemi EV0KE a Polaris Syndicate, a přetvořit jej v Thunderdome, bojovou zónu, kam má přístup každý. Po úporných bojích se podařilo dobýt tři hraniční konstelace, ale hlavní systém, NOL-M9, zůstal i po několika pokusech v rukách EV0KE. Během této akce se rozhádaly FA a aliance Test Alliance, Please Ignore, což byl další důvod, proč útok nakonec nevyšel. Hlavním důvodem ale je, že se Gooni vydali zničit Aliance White Noise a Raiden na severu – dobýt území, která kdysi patřila alianci RAZOR – Tenal a Branch.

Solitude

Zagdulova vláda ve Fatal Ascension měla svoje nedostatky.Ačkoliv bylo všeobecně známé, že je velmi špatné FC, tak se bránil kritice a za tuto se pak mstil. Po několika takových případech, začal házet lidem z BV klacky pod nohy. Rikova opozice vůči Zagdulovi mu sice získala sympatie mnoha ostatních představitelů jednotlivých korporací, ale nakonec byl Rik donucen vyjednal pokojný odchod z Fatal Ascension.

Korporace se nestěhovala nijak daleko, usídlila se v soustavě Vevelonel v regionu Solitude (odloučený region pod správou Gallentské Federace, z velké části tvořen low-secem). Pro některé hráče, původní členy Black Rats, to byl návrat domů, kde měli spoustu spojenců. Korporace se stala součástí aliance Hedonistic Imperative (v té době starému a zavedenému největšímu drogovému kartelu). Mezi spojence se čitali i slavní Rooks and Kings, jedna z nejlepších PvP aliancí. Pro mnohé hráče to byla zajímavá a tvrdá škola, neboť chyběly informace o pohybu nepřátel a spíše každý větší subjekt bojuje sám za sebe.

Hned z počátku pobytu se korporace dostala do křížku s Innovia Aliance, která sídlila v koncovém systému Toustain. První lehké šarvátky brzy přešly do zuřivé války, v níž se začaly ničit i struktury nepřítele (kdo nemá rád ničení struktur s miliony HP?). Korporace začala vítězit hlavně díky o něco větším zkušenostem hráčů, ochotě jít do boje i v nevhodný čas (Innovia Alliance byli hlavně Američané) a v neposlední řadě díky pomoci spojencům. Příkladem může být bitva v neděli ráno o páté hodině, kdy se sešlo asi 15 lidí, aby zničili několik důležitých struktur protivníka (což se díky několika spojencům zdařilo). Innovia se sice srdnatě bránila, ale začala ztrácet členy a později se zcela rozpadla.

Mnozí naši členové chtěli po čase zkusit zase něco jiného. Korporace měla několik nabídek k odchodu do nuly, které odmítla – „legendy“ jako Jagged Alliance nebo Li3 Federation (první byla snad nejhorší aliancí ve hře, druhá petem, i když tvrdila jinak). Severní aliance po zkušenosti s Fatal Ascension moc nepřipadaly v úvahu, velký blok pod vedením Montolia z TESTu taky ne. Měli jsme seriozní nabídku od Cascade Imminent, ale po úniku zpráv z vedení aliance se všem znelíbil styl komunikace. Takže jsme nakonec využili nabídku jít k BOIIans a vstoupili do aliance Why So Serious.

Wicked Creek – Why so serious

WHYSO měla pověst mladé nezkušené aliance v regionu Wicked Creek, která vznikla z rozpadlé aliance RIP, a koexistovala s aliancí Unthinkables po ochranou Gypsy Band. Korporace se hned v počátku výtečně zapsala, když v low-secu Rik převzal velení v boji o POS. Riskantním krokem se mu podařilo zachránit mnoho lodí, které byly jinak odsouzeny ke zkáze, a ještě zařídil místním pirátům hotdrop od Rooks and Kings. Postupně se k Why So přidaly další CZ/SK korporace a založily v alianci jakousi enklávu. WHYSO v té době bojovala po boku Gypsy Band při obraně Northern Coalition. na severu proti Goonům a jejich poskokům.

V regionu Detorid, na jih od Wicked Creeku, sídlila aliance Cascade Imminent, vedená despotickým Archibald Hornbym. Nespokojená korporace AIR přešla pod INK a jako správný válečný štváč způsobila válku, do níž WHYSO vstoupilo jako spojenec INK. Největší spojenec Cascade Imminent, prastará aliance Against All Authorities, měl v té době velkou válku s nepřáteli, kteří přísahali její zničení, takže nakonec vznikla domluva, že válka v regionech Wicked Creek a Detorid bude jen lokální a velcí hráči do ní nebudou zasahovat. Nějakou dobu to tak vydrželo, leč Cascade Imminent začala na celé čáře prohrávat, neboť neměla tak dobré velitele jako INK (Space Chutney a Starcrash) a měla špatnou doktrínu, která nemohla efektivně bojovat proti Tengu. Veteráni  v té době do fleet dodávaly velké množství logistik (často 8-10 lidí, což někdy tvořilo i 2/3 z celkového počtu). Nakonec Against All Authorities zareagovala na četné prosby Cascade Imminent a vyslala menší flotilu na pomoc. Bitvu tím sice částečně ovlivnili, ale způsobili nakonec zkázu, neboť v tom okamžiku se v Detoridu objevili velcí hráči v podobě Nulli Secundy, kteří dokázali dobít celý zbytek regionu během dvou týdnů. Detorid se rozdělil mezi INK, WHYSO a novou renterskou alianci pod Nulli Secundou. Celá CZ/SK enkláva se přestěhovala do vlastního systému PQRE v Detoridu a  odtamtud vyráželi na útoky. Jeden z takových úderů nakonec vedl ke zničení dvou supercarrierů, kteří se pokusili přepadnout spřátelený carrier, jenž byl návnadou. Tento boj, jejž byl i nahráván, se udál 9.12.2012 a stal se nakonec součástí kolekce EVE online, jež byla zařazena do Muzea moderního umění v New Yorku.

Válka v Detoridu ještě ani neskočila a následovala další – dlouhodobé rozkoly mezi aliancemi SOLAR FLEET a Gypsy band vyústili v ultimátum Solar Fleet, kdy nám dali na vybranou mezi tím, zradit Gypsy band a přeběhnout na jejich stranu nebo opustit region. Leader Gypsy si byl vědom dlouhodobě chystané invaze díky vlastnímu špiónu u SOLAR FLEET, a tak den před tím, než měla SOLAR FLEET udeřit na nás, povstala nová koalice (Neo Curse Coalition nebo také Sarpentis Coaliton) a podnikla preventivní útok na region Scalding Pass a Insmother s cílem v nadnázejícím konfliktu převzít iniciativu. Solar Fleet udělala chybu, že se spolčila s Against All Authorities. Přísaha nepřátel, že AAA zničí, se tak přenesla i na ně. Do hry tak vstoupila pravděpodobně nejmocnější aliance – Pandemic Legion. Díky chybám Imperial Legion, kdy při obraně ztratili vládu nad klíčovým systémem LBC-AW, začalo tažení svižně. Nejúpornější boje se konaly o hlavní válečný systém Solar Fleet na jihu 1V-LI2, který byl až na několikátý pokus dobyt. Pak přicházel jeden zdrcující úder za druhým, jakýkoli systém, který si Solar Fleet vybrala jako hlavní obranný uzel a shromaždiště obránců, padl. V té době však byla korporace v jiné alianci…

Pád Solar Fleet – Nulli Secunda

Why so Serious byla pohodová aliance, ale neposkytovala nám prostror pro další růst. Korporace, opojena svými dobrými výsledky (přičemž i ostatní členové Enklávy vyčnívali), si nakonec vyjednala vstup výše – díky tomu, že se za korporaci zaručili někteří známí, vstoupila do Nulli Secundy, přičemž ostatní členové Enklávy přijali členství v Nulli Legio, přidružené alianci. Nulli Secunda v té době vytvořila společně s Northern Coalition., Nexus Fleet a dalšími menšími celky nový mocenský blok, takzvanou N3 Coalition. Postupně se do ní začaly čítat Kadeshi, HUN Reloaded, Why so serious a další. Nulli Secunda začala řídit pro celou koalici renterské impérium a řídit veškeré finance z toho plynoucí.

V nové alianci si členové korporace mohli vyzkoušet nové lodě, rychle zdomácněli carriery alias slowcaty a další nové doktríny, nyní vedené velmi dobrými FC z Nulli Secundy. Korporace se dál účastnila obrovského tažení proti Solar Fleet, výboje se vedly přes Etherium Reach v boji proti Ethereal Dawn a dalším, Oasa, Malpais, Perrigen Falls, Cache a Spire – to všechno byly rozlehlé regiony pod vládou Solar Fleet. Solar Fleet se vůči ostatním bránícím aliancím choval macešsky – při své obraně jejich účast vyžadoval, na jejich obranu nepřicházel. Celé aliance se tak hroutily pod náporem Pandemic Legion a N3 koalice. Nulli Secunda se rozhodla dočasně usídlit v systému MTO, kde to měli blízko pro útoky na spojence Goonů a zároveň i pro střílení struktur v drone regions. Nakonec zůstala aliance Solar Fleet sama, zatlačena do Outer Passage – a tam Pandemic Legion zahrála trumfovou kartu. Ačkoliv Solar Fleet byla známá jako aliance s nejmenším počtem špiónů ve hře, díky velmi uzavřenému náboru, jeden z PL se tam nakonec dostal. Díky němu se podaří nachytat SOLAR FLEET se staženýma kalhotama, tzn. všemi assety, v systému R3PO-Z. Tzv. Vznikl tzv. „Hellcamp“, kdy se jeden celý týden permanentně hlídala stanice, která byla pořád v rukách Solar Fleet, aby neunikl téměř nikdo. Solar Fleet tak přišla téměř o všechno, stáhla se do low-secu, ale nerozpadla se. Při tomto tažení byl také dobyt systém H-29TM, původní domov korporace. Nikdo z členů korporace však o něj neprojevil zájem…

Nulli Secunda se rozhodla dát si po půlročním válečném tažení dát pauzu a počkat na příchod nového rozšíření hry, aby se mohla připravit na nové výzvy.

Rozpad N3 – rozpuštění Nulli Secunda a cesta na sever

Po rozpadu N3 se aliance angažovala ve válce v Etherium Reach mezi Triumvirate a Legion of XxDeathxX. Po jejím konci se už jen čekalo, až skončí Alliance Tournament a pak se aliance rozpustila. Korporace pak na chvíli zakotvila v alianci Darkness, a pak Violence of Action ve Fountain. V červnu 2016 se přesunula na sever do Vale of Silent, kde se připojila k alianci TEST ALLIANCE PLEASE IGNORE.