30 dnů v Providence

12.5.2018 se TEST společně s celou koalicí jali vyhnat z Providence Pandemic Legion (PL) .  Odměnou jim mělo být 82 stanic, které  po změně ve frakční fortizary měly svým prodejem vydělat někde mezi 1,4T -1,5 T ISK a byly v držení PL, kteří se již třepali na odměnu za svoji 3 a půl měsíce trvajicí invazi.

(Pokračování textu…)