Blízká setkání v NDII-Q

Pár hodin po půlnoci v systému NDII-Q v regionu Querious se nacházela Tatara ( large refineries sctructura ) jenž právě došla do armor timeru.

Pandemic Horde a Legacy společně měli na gridu asi 400 lodi a proti nim byla CONDI ( obránci ) fleeta o 160 lodích s FAX (capitální logi ) podporou. Po určité době bylo na gridu přibližně 1700 pilotů.

Aby útočící strana zničila FAX podporu, tak bylo na ně dropnuto 7 dreadů. Po chvíli CONDI poslalo na grid 17 vlastnich dreadů. Což brzo následovala CONDI Baltic(megathron/bhalgorn ) fleeta.

Útočící strana na to zareagovala přesunutím 60 dreadů a začala masakrovat CONDI FAX a Dread lodě. Po vyčištění capitálních lodí od CONDI převzala Legacy/PH/NC a přátelé kontrolu gridu a začala ničit zbývající CONDI lodě.

Kdopak tu klepe na IHub

Máme tu 17.září a v tento den možná (ne)proběhne bitva o IHub v systému 49-U6U.

Tento systém je zajímavý tím, že se nachází za regionální bránou z regionu Catch do regionu Querious.

Většinou platí pro obránce , že pokud musí útočník překročit regionální bránu ,aby zaůtočil na protivníkovo území, tak musí počítat s tím , že obránce bude mít navrch díky tomu, že nemusí sám skákat přes tu bránu, ale stačí mu jenom u té brány zapálit cyno ( objekt na které můžou skočit jeho capitální a další lodě ) což útočník udělat nemůže díky moc velké vzdálenosti mezi regionál bránama.

V tomto případě i když je systém 49-U6U za regionální branou Catch, tak tento problém platit nebude pro útočící stranu. V regionu Querious se jí podařilo zabrat několik systému a postavit tam citadelu Keepstar. Díky tomu se podařilo obejít problém regionálních bran , takže jedna část útočníku může jít od regionu catch a druhá z regionu Querious ( ta nemusí jít přes regionál bránu).

Jak je vidět v levé tabulce, tak čas do bitvy je 2:27 což znamená, že v 21:50 dnešního dne(19:50 eve time ) se může útočicí strana pokusit o zničení IHub a obránci o jeho zachránu.

Pokud bude zničen, tak půjde o první systém , jenž vede přes regionální bránu na jejich území od začátku války, který byl získán útočící stranou.

Určitě bude tato akce jak z pohledu útočníku nebo obránců přenášena na twitch. Stačí tam napsat eve online a určitě něco najdete.

A válka pokračuje

Nejprve tu máme pár ukázek kde jedna strana šla pozdravit druhou .

V regionu Fountain samozřejmě muselo být vše vyčištěno a zabráno a to nešlo bez sestřelení všech Keepstar citadel na tomto území. Chvíli to trvalo, ale práce byla zdárně dokonána.

Momentální obrázek vývoje si může každý prohlédnout sám. Regiony Fountain a Querious už nemají červenou ( enemy ) barvu. Samozřejmě to neznamená , že se tam nevedou neustálé boje , ale naši nepřátelé už tam nejsou aby bránili tyto regiony.