Po útoku na Nouvelle Rouvenor uchvátila otěže moci v Gallentské Federaci extrémní pravice a vynutila si tvrdou odpověď: vybombardování Caldari Prime a vyslání vojáků, aby převzali kontrolu nad planetou. Ti lidé ve Federaci, co ještě věřili, že místo invaze by měly být započaty mírové rozhovory, se neopovážili promluvit kvůli obavám, že budou ocejchováni jako zbabělci nebo, hůře, zrádci; Gallentská válečná mašinérie se rozjela.

Brzy bylo zjevné, že není otázkou zda, ale kdy Gallenťané převezmou plnou kontrolu nad planetou. Nově vytvořená Caldarská vláda, vedená představiteli korporací, byla daleko od jednohlasného souhlasu, co by mělo být provedeno. Tato neshoda, která silně bránila Caldarskému státu v následující strategii, se urovnala až po Ránu Úsudku, kdy šest nejmilitantnějších korporací společně vyrvalo moc ostatním ředitelům korporací. Caldarci věděli, že je nemožné se pokoušet bojovat s mnohem větší Gallentskou federací o kontrolu nad Caldari Prime. Místo toho začali připravovat plán na evakuaci Caldarské populace z planety.

Aby plán fungoval, muselo být Caldarským námořnictvem vytvořeno okno trvající alespoň měsíc; muselo udržet Gallentskou flotilu zaměstnanou a daleko od planety po danou dobu, aby to umožnilo bezpečné fungování tisíců civilních a nákladních lodí shromážděných k evakuaci. Caldarské nejvyšší velení vědělo, že jejich flotila je těžce přečíslená Gallentskou flotilou, ale svou víru vkládalo do několika výhod: zaprvé, faktor překvapení jim pomůže v počátečních fázích; zadruhé, zuřivost Caldarského personálu, bojujícího za svůj domov a rodiny, je provede mnoha útrapami; a zatřetí, Gallentské lodě obíhající Caldari Prime byly velké a neohrabané, jen o málo více než střelecké platformy, ideální pro orbitální bombardování. Caldari doufali, že jejich malé, rychlé jednomístné lodě budou v kruzích oblétávat Gallentské lodě.

Dá se pochybovat, zda by výše zmíněné výhody pro úspěch Caldarců stačily, ale měli ještě jednu výhodu, o níž vůbec netušili. Extrémní pravicová frakce, držící otěže vlády ve federaci, byla čím dál paranoidnější. Viděla spiklence za každým rohem a začala popravovat přední členy administrativy a armády, nahrazujíce je chtivými přitakávači s malými zkušenostmi a ještě menší iniciativou. Následkem byl naprostý chaos v Gallentském válečném úsilí. Tento chaos nebyl dostatečný, aby zcela zastavil vojenské operace na a kolem Caldari Prime, ale kvůli tomu byla Gallentská flotila a armáda byly špatně připravenými pro jakékoli drastické změny.

A tak se s relativní snadností podařilo Caldarské flotile převzít kontrolu nad orbitálními zónami nad Caldari Prime a vyhnat Gallentskou flotilu pryč. I ti nejoptimističtější Caldari byli zaskočeni a dokonce se vedly řeči, že by měla flotila pokračovat na Gallente Prime a oplatit Gallenťanům bombardování mateřské planety. Ale rozumnější Caldarci věděli, že rozhodná porážka Gallentské mateřské flotily je nemožná, vskutku to bude těžké bránit se proti ní, jakmile dorazí znovu obsadit prostor kolem Caldari Prime. Takže místo toho rychle uvedlo Caldarské nejvyšší velení do pohybu evakuační program a brzy planetu opouštěly miliony lidí směrem k novému domovu.

Uplynuly dva týdny. Více než polovina Caldarského obyvatelstva byla ještě pořád na planetě. Obě strany vyslaly tucty průzkumných lodí, aby ozkoušely sílu a úmysly druhé strany. Pro Caldarce bylo čím dál jasnější, že Gallenťané připravují obrovský útok na Caldari Prime, aby Caldarce odehnali a obnovili své vojenské výboje na planetě. Bylo potřeba nového plánu. Plynuly dny a začalo se objevovat zoufalství; Gallentský útok byl za dveřmi.

Nakonec vzal Caldarský admirál Yakiya Tovil-Toba věci do svých rukou. Vzal několik desítek lodí, jimž velel, a skočil ke Gallente Prime. Než mohli šokovaní Gallenťané reagovat, napadl a zničil několik osamocených lodí. Ale Gallenťané se rychle vzpamatovali a zanedlouho byl admirál Tovil-Toba na útěku. Ale podařilo se mu odrazit postupující Gallentské lodě a ustoupit k měsíci Floreau. Gallenťané zastavili pronásledování, aby shromáždili své síly a vylízali si rány. Druhého dne se flotily opět srazily a znovu ukázal admirál Tovil-Toba pozoruhodné taktické schopnosti a podařilo se mu ustoupit téměř beze ztrát. Tovil-Toba hrál tuto hru kočky s myší s Gallenťany po celý týden, ale to on byl v roli myši. Nakonec mu zbývala jediná loď, těžce poškozená vlajková letadlová loď. V posledních okamžicích svého života navedl Tovil-Toba obrovské plavidlo na Gallente Prime.

Při vstupu do atmosféry se loď roztříštila do několika hořících trosek, čímž zabila všechny na palubě. Ale největší z těchto trosek dopadly na zem a jedna z nich zasáhla město Hueromont, čímž způsobila smrt asi dvou miliónů lidí. Admirál Tovil-Toba a jeho posádka se obětovali, aby milióny dalších Caldari měli možnost uniknout. Dodnes je ctěn jako národní hrdina a jeho jméno je jednou z prvních věcí, které se každé dítě učí.

Vřava ve Federaci, způsobená Hueromontským incidentem, jak jej znají Gallenťané, svrhla vládu, a způsobila nástup nové, přičemž ta byla ochotnější naslouchat mírumilovnějším lidem. Týden získaný admirálem Tovil-Tobou a následující zmatky po nástupu nové vlády daly Caldarcům dostatek času na dokončení evakuace Caldari Prime. Jen malá bojová jednotka zůstala, fungujíce jako partyzáni.

Každý by si představoval, že nyní bude uzavřen mír, ale nestalo se tak. Velká část Gallentské Federace nechtěla ani odpustit, ani zapomenout Nouvelle Rouvenor či Hueromont, a Caldarci, nadšeni svým úspěchem a věříce v lepší bojovou moc malých jednočlenných stíhačů, snili o návratu na mateřskou planetu. Válka ještě měla řádit další léta a některá šokující vojenská vítězství Caldarců po jejich Průlomu brzy přinutila Gallenťany zoufale hledat odpověď na velmi dobře vycvičené jednočlenné stíhače, které byly jádrem caldarských vítězství.