V době, kdy byla Gallentská federace před dvěma stoletími založena, již zapustily Caldarské korporace v Caldarské společnosti hluboké kořeny. Ačkoli byly stěží tak silné jako dnes, hrály i tak klíčovou roli v Caldarském ekonomickém životě.

Krátce poté, co byla pět set let před vytvořením Federace objevena technologie skokových bran společnou prací Gallente a Caldari, začaly Caldarské korporace svůj vlastní mezihvězdný průzkum a poté i kolonizaci, oddělenou od akcí Gallenťanů. Takové kolonie byly před Gallenťany utajovány, což se stalo zdrojem třenic mezi oběma stranami a vyvrcholilo to odchodem Caldari z Federace a způsobilo válku mezi oběma rasami.

Vše to začalo, když Gallentská průzkumná loď náhodou narazila na jednu skrytou Caldarskou kolonii. Když se o tom dozvěděl senát Federace, požadoval plnohodnotné vyšetřování záležitosti a okamžité převedení všech skrytých Caldarských kolonií pod vládu Federace. To bylo příliš pro korporace Caldari, jež už tak reptaly kvůli zvětšujícím se zásahům Federace do jejich záležitostí. Pro Caldari to byla jednoduchá otázka – ztráta jejich autonomie tím, že se podvolí, nebo se jim postavit. Rozhodli se jim postavit.

To, co způsobilo tak napjatou situaci hned od začátku, byla situace na Caldari Prime. Její umístění ve stejné sluneční soustavě Gallenťany velmi znervózňovalo, a co víc, na Caldari Prime žila značná gallentská populace. Caldarci se hned poté, co odešli z Federace, soustředili na zabezpečení bran vedoucí do jejich (kdysi) tajných základen, protože v té době tyto základny poskytovaly páteř Caldarské vojenské infrastruktury. Ve stejné době Gallenťané přesunuli svou flotilu na oběžnou dráhu Caldari Prime a začali planetu blokovat.

Příštích pár dní se nic nestalo. Caldarci byli spokojeni se svým sezením na branách, zatímco Gallenťané debatovali, jak nejlépe vyjednat smír. Ale Caldarci na Caldari Prime byli nepokojní. Brali Gallentskou blokádu jako netolerovatelnou a brzy eskalovaly partyzánské aktivity menšího rozsahu v přímé nepřátelství. Nakonec musela zaplatit Gallentská populace na planetě strašlivou cenu za nerozhodnost Federace.

Zlomem se stal okamžik, když Caldarští partyzáni sabotovali skleněný dóm v Gallenťany obydleném podmořském městě Nouvelle Rouvenor. Více než půl miliónu lidí zahynulo. Od té chvíle byla zdlouhavá a krvavá válka mezi oběma rasami nevyhnutelná – Federace okamžitě odpověděla vysláním invazních jednotek na Caldari Prime a začala systematické orbitální bombardování planety. Brzy byla Caldarská populace vyhnána do hor a lesů; jejich odpor každý den slábl. Jedinou otázkou bylo: jak odpoví nově vytvořený Caldarský stát?