Ačkoliv se po počátečním týdnu zdálo, že obránci (Stainwagon a Imperium) budou kládst houževnatý odpor a potrvá měsíce, tak válka trvala celých

41 dnů. Zásadní bylo, že po 12 dnech bojů v jednom klíčovém systému pro logistiku superkapital fleety Impéria, někdo z aliance -A- (Against All Authorities) naonlinoval cynojammer, aniž by někoho z Impéria o tomto informoval. Superkapital fleeta Imperia pak při bitvě v 36-NHZ  narazila na toto překvapení, když se snažila o extrakci. Asi 30 minut se snažili najít někoho kompetentního z -A- najít, kdo měl práva na to, aby ho vypnul,  marně. Nakonec jim nezbylo, než tam poslat subkapital flotilu lodí, která cynojammer musela rozstřílet.

Několik hodin po tomto incidentu Impérium vydalo oficiální prohlášení o tom, že se z konfliktu stahují. Do týdne na to přišel faktický kolaps obrany Catche a aliance Stainwagonu vyhlásily evakuaci do NPC Stainu. Některé zase odešly do Querious. Poslední aliance, která válku oficiálně vzdala byla Soviet Union

po cca 40 dnech bojů viz.:

Tím válka fakticky skončila a TEST si začal zabydlovat Esoterii jako svůj nový domov.