(napsal Bigmanan – někdejší director SOLAR Fleet, který ji při odchodu „okrad“ přibližně o 900 miliard ISK, přidal se následně k jejich rivalovi Legii of XiX, čímž fakticky odstartoval válku v Drone regions, která trvala od února 2012 do dubna 2012)

Cílem tohoto příspěvku je osvětlit některé události ze strany člověka, který byl nějakou dobu v centru dění.

Začněme s hlavním tématem, co je hlavním důvodem sporu mezi Mactepem a UAxDEATHem. Ten nezačal nezačal včera, ani předevčírem, ale před třemi lety.

Pokud někdo pamatujete, tak Evil Thug (leader AAA) tenkrát resetnul Goonswarm a společně s BoBem zahájili invazi proti Goonům, kteří byli dlouho členem koalice RSF (RedSwarmFederation), důvod konfliktu si můžete dohledat ve starých archivech, pokud to někoho zajímá.

SOLAR FLEET byla tehdy obrovskou silou a někdo se obával našeho zásahu do konfliktu. Řešení tohoto problému, k mému překvapení, bylo stejně staré jako náš svět – peníze ($ 15.000). Pro vůdce aliance, na jehož straně jsem byl posledních pět let, kterého jsem považoval za přítele a podporoval ho, to bohatě stačilo.

Vzhledem k tomu, že po celou dobu trvání našeho „přátelství“, byl nezaměstnaný,  já a několik dalších lidí, jsme zavírali oči nade vším. Ale to jsme nevěděli, co z toho bude potom. Lidé začali opouštět SOLAR FLEET, někteří kvůli zvěstem o úplatku $ 15K, někteří kvůli jednostranné politice a absolutním nezájmu dělat cokoliv, pokud jde o účast v globálních válkách, nebo pořádání akcí pro své lidi.

Jak by mohl Mactep říci ne penězům? Někdo dostane zaplaceno za boje a propagandu, případně zábavu a pvp, ale v tomto případě nemusel Mactep nic dělat. V podstatě jeden vůdce aliance zradil druhého a dostal za to peníze. To byl přesný důvod, proč dva „RUSRUS“ medvědi, kteří žijí v jednom místě, přestali mluvit jeden s druhým. A to úplně.

SOLAR FLEET byla vyšachována ze hry, a tak začalo její vedení demonstrovat svou politiku, že jsou jako neutrální (kromě toho je tu nepotvrzená informace, že vyplacená částka také sloužila ke sdílení Intelu s Band of Brothers, která téměř vyústila ve ztrátu titána Legie of XiX v 1V.). Perlička na dortu byla, že členové SF nesměli pomáhat tenkrát spojencům, pod hrozbou vyhození z aliance.

Tato politika je stále aktivní k tomuto dni. Protože pokud „se nám“ (myšleno MACTEPovi) neplatí „cash“,  tak se SF válek neúčastní.

SOLAR FLEET by normálně mohla zapomenout na samostatnou existenci, protože už na ní nikomu nezáleželo. Ale zajištění  z jihu a stále formální modré standingy s XIX jim vytvořilo velmi pohodlnou situaci k vytvoření renterské aliance. PVP dovednosti šly časem do kytek, i když během války proti Lotka Voltera, The Five, Veritas a dalším, Mactepova přítomnost zvýšila morálku a pomohla vyhrát  boje, které stále jsou zdrojem našich legend. Ale po těch událostech, jako by vycítil vůni peněz a začalo to jít od 10ti k 5ti. Vystoupení SOLAR FLEET v Alliance Tournamentu je toho důkazem, nemusím snad více vysvětlovat.

Hlavní korporace dostaly své vlastní kousky „prostoru“ a dokonce jim bylo dovoleno mít své vlastní nájemníky. Někteří dostali superkapitálky, někteří dostali peníze. A tak nějak všichni byli šťastní, buď proto, že měli dost, nebo proto, že se báli mluvit. A protože peněz není nikdy dost, a protože panenství v tomto bylo ztraceno, vznikly nové metody, jak si naplnit kapsy. Veškeré finance byly pod kontrolou jednoho člověka, stejně tak všechna rozhodnutí a on nemusel nikomu dát ani zprávu. Nejdříve Rassatanův ukradený Titan byl prodán za $ 4k. Pak tam byly kšefty s charaktery, založené na směšném systému. Charakter byl prodáván s mateřskou lodí za cenu X, pak postava s mateřskou byla koupena zpět, ale za dvojnásobnou cenu. ISK cena byla samozřejmě oddělená. Ale pak ceny superkapitálek klesly, tak se přešlo na pronájem systémů za RL peníze.

Když jsme s pomocí RA a Atlasu zabrali Geminate (to byl náš třetí pokus), vše řídil  FC Grom. Mactep se ukázal jednou, možná dvakrát (střízlivý nebo ne – už si pamatuji ). Po tom, kdy bylo všechno hotové a začalo se dělit, co kdo dostane za stanice, tak náhle v soukromí dostanu od MACTEPa konvo s plánem na odstranění Groma s argumenty jako „on se příliš moc zviditělńuje a hodně mluví.“

Protože mechanika hry mně neumožnila ohrozit Mactepa, a nemohlo ho ohrozit nic jiného než revoluce a povstání, tak jsem jednoduše odešel. A ano Mactep je kvůli mně zhrzený, ale začít kvůli tomu válku jejíž výsledek je nejistý už je příliš. Ego jednoho jedince a jeho zájmy jsou prostě nadřízené ostatním.

Do té doby, se Mactep choval k lidem  jak k hovnům. Takže není divu,  že s ním nikdo nechce  mluvit. Především naslouchat jeho hrozbám. Hráčům, kteří ho obklopovali mohl vždycky říct, že je cool diplomat a jak je hladká linie jeho politiky, ale nikdy nezjistili skutečnou pravdu. Věc se má tak, že pokud by některé koalice už tenkrát znaly skutečný stav Drone regionů, byly by zničily SF a XIX už dříve. UAxDEATH by nepomohl MACTEPovi  a naopak. Ale protože všichni věříli, že jsou nejlepší přátelé, tak se báli. Jeden z nejvíce překvapivých objevů pro mě bylo, že se považoval MACTEP za ideologického tvůrce DRF. Vzpomínám si, jak jsem poslouchal  po celé hodiny na Teamspeaku na setkáních s Mactepa, Psihozze, Dodgera a dokonce UAxDEATHa , o tom, jak se učil, co mají dělat, a jak vše plánovat. Přitom SOLAR FLEET dělala v DRF páté kolo od vozu.

Zpátky k mojemu odchodu ze SOLAR FLEET. Nikdy jsem nebyl nijak ambiciózní a byl jsem v SF, protože tam byli lidé, kteří táhli alianci po mém boku. A samozřejmě MACTEP byl můj přítel. Měl jsem vždy pochopení pro jeho problémy s nezaměstnaností, dělal jsem slepého a potichu jsem dělal svoji práci. Faktem je, že jsem mohl rozpustit obě aliance (SF a SW), připravit je také o veškeré úspory včetně všech stanic.

Nicméně neprásknul jsem ani sdílení účtů ve hře, ani čísla kreditních karet z RMT. A také nechal jsem v aliančním walletu SF dost peněz na reimbrusment program a její další existenci. Kdybych dostal za vykradení SF walletu opravdu zaplaceno, tak už by SOLAR FLEET 6 měsíců neexistovala.