Tři N v názvu jsou odvozené od názvů aliancí NC., Nulli Secunda, Nexus Fleet.

Základním hybným momentem pro vznik koalice byl útok CFC (Clusterfuck Coalition) na Tribute v srpnu 2012. NC. čelíce invazi 33000 pilotů CFC muselo hledat potenciální spojence na politické scéně a postupně vznikla tahle koalice. V počátečních fázích k významným členům patřila ještě aliance Black Legion. I přesto, že většina lidí věřila, že tahle koalice bude poražena v Tribute během cca 3 týdnů, vzhledem k obrovské početní a materiální převaze CFC, tak vydržela bránit Tribute téměř 3 měsíce.

Obrovskou zásluhu na tom mělo několik australských korporací a časování defenzivních timerů do australské timezony. Tyto o několik měsíců později vytvoří samostatnou alianci Scrap Iron Flotila a zařadí se do koalice jako samostatný subjekt.

Válku na severu definitivně N3 prohrává v říjnu 2012, když v září SOLAR FLEET otevře východní frontu proti N3 v Geminate a donutí N3 bojovat na 2 frontách zároveň. Svoji roli sehraje i tzv.“Falcon Incident“, který vede k odchodu Black Legion z koalice a celkové vyčerpání pilotů.

Mezitím na jihu vrcholí válka HBC (Honeybadger Coalition) proti AAA a jejich spojencům. AAA se stahuje do NPC Stainu nechajíce svoje spojence svému osudu, čímž vzniká na jihu mocenské vákuum. To přichazí vyplnit N3 koalice po předchozí dohodě s HBC.

Většina menších bývalích spojenců AAA přechazí pod N3 koalici (např. The Kadeshi, Mindly Intoxicated, Echoes of Nowhere), N3 koalice získává kontrolu nad regiony Immensea, Tenerifis, Omist a částí Detoridu a Scalding Passu.

V lednu 2013 začíná nová válka se SOLAR FLEET a invaze N3 do Insmotheru a Cache s cílem nainstalovat do regionu Red Alianci (RA) jako buffer mezi N3 a SOLAR FLEET. Po 3 měsíčním grindu struktur s minimem bojů se pak přesouvá N3 koalice do Drone regions, aby otázku SOLAR FLEET vyřešila definitivně. Válku pak uzavírá event „R3PO-Z hellcamp“ na konci dubna 2013, kde dochází k blokádě stanice SOLAR FLEET s jejich bojovými (podle informací od špiónů se jedná asi 250 jump freighterů) assety, po její ztrátě SOLAR FLEET ustupuje do low secu. Válka v Drone regions končí.

N3 koalice už neexistuje. Rozpadla se na jaře 2015.