I. Výchozí situace

 Po  konci Great War II se Goonswarm nastěhoval do bašty svého nepřítele v Delve a na jihovýchodě mapy zůstalo obrovské mocenské vakuum, která zaplnila a téměř bez boje obsadila aliance Atlas. Jejich nejbližšími spojenci bylo AAA (Against All Authorities) a The Initiative, ale ke smůle Atlasu mezi nimi nepanovaly dobré vztahy. Ačkoliv Immensea patřila The Initiative, AAA si nárokovala R64 měsíce z této oblasti a tak mezi INIT a AAA probíhaly neustále rozmíšky. Navíc v samotné AAA tenkrát probíhal mocenský boj mezi anglicky mluvicím křídlem, které reprezentoval Manfred Sideous a rusky mluvicím křídlem, který vyústil v odchod Mannyho z vedení aliance, resp. odchod jeho + několika korporací z AAA vůbec.

Na jaře 2010  vypadal mocenský blok aliancí kolem Atlasu takto:

1. vládnoucí aliance – ATLAS
2. podřízené aliance – Cult of War a Gentlemen´s Club
3. Aliance na nižších úrovních – Primary a HTA
4. nájemci/hosté vládnoucí aliance – Green Alliance, Consortium
5. nájemci/hosté podřízených aliancí – NUTS, ED, G UNI, Blood Alliance

Atlas vlastnil prostor od Omistu na jihu až po Insmother a Scalding Pass/Wicked Creek na severu a Immensea na západě. Pojmem vlastnit je myšleno, že rozhodoval o tom, kdo bude daný prostor kontrolovat. Atlas dosazoval veškeré podřízené aliance na hranice, aby onen prostor bránily jako meatshield a doplňovaly Atlasu počty při vojenských kampaních.
Po velmi zdařilé kampani v Geminate, kde spolupráce Atlasu s GC a CoW fungovala na jedničku, zatímco Primary byla zanechána doma k obraně hranic a renterů, přišla kampaň “Northern Crusade”, která dopadla tragicky, a Primary měla plné ruce práce při bránění, přičemž dostala několikrát slušně za vyučenou od Cursed Alliance, která využívala jejich nezkušenosti.

Navzdory tomu se Primary rozhodlo udělat krůček z aliance nižší úrovně k podřízeným aliancím a vyhlásila vlastní kampaň, ve které se zapojila do války na jihu mezi SyS-K a Coven/SE po boku Sys-K, čímž chtěla dokázat nadřazeným aliancím bojeschopnost/akceschopnost. Kampaň skončila pro Primary ne zrovna moc úspěšně.

Po konci válek na severu začal celý koncept powerbloku dostávat trhliny. Lidi začínali projevovat nespokojenost, frustraci z kampaně na severu, nedostatek pvp cílů a ztrátu motivace. Vhodným katalizátorem byly i množící se útoky od rezidentů Curse. A dokonce i AAA, která navenek byla spojencem Atlasu, nicméně pety AAA považovala za dobrý cíl pro trénink PvP.

Po několika prohraných bitvách s Cursed/PL/Darkside/TEST/Goons navíc GC/CoW začali vypadat v očích Atlasu stejně neschopně jako Primary. A jak už to bývá, začal se hledat viník všeho a vnitřní nepřítel – Primary.

Vedení Primary tušilo, co se děje, z FC kanálu, kde jim čím dál častěji byl vyjadřován “nerespekt”, a pomalu začalo vytvářet vlastní záchranný plán na evakuaci, který počítal s prodejem systémů a části aktiv k HTA s tím, že tam odejde i část členské základny. 27. června pak harasment ze strany GC/CoW překročil pro Primary možnou hranici a vedení Primary začalo plán na evakuaci realizovat.

Bohužel se tento plán nesetkal s kladným stanoviskem nadřízených aliancí, a tak stejný tlak, jakému bylo vystaveno Primary, se opakuje v případě HTA. 28. června na žádosti GC zasahuje proti HTA sám Atlas, požaduje předání všech systémů bez podmínek, přičemž umožní přechod loajálním korporacím do Green Alliance (renterská aliance Atlasu). V HTA proběhne revoluce, starý CEO loajalní k Atlasu je vyhozen z aliance, a je zvolen nový, přičemž toto je provázeno hromadným vyhazovem korporací z HTA, mezitím CoW následuje osud Primary a defakto se rozpadá…

Asi nejdůležitější bitvou, která celou kaskádu odstartovala, bylo zničení CSAA CoW z 11.6.2010 v J2- s údajným Nyxem ve výrobě. 12.6. 2010 se do Curse přestěhovali i Pandemic Legion.

Curse bylo v té době doslova přeplněné

S tím, jak koncem června začaly podřízené aliance Atlasu kolabovat, došlo v prvním týdnu v červenci  k dost výrazným změnám na mapě. O stanice a systémy ve Scalding Passu se postupně podělili True Reign, Cursed Alliance a Pandemic Legion. 5.7.2010 oznámil oficiálně odchod ze Scalding Passu Cult of War. HTA následovalo za 3 dny na to. Z více jak 3000 členů v alianci jich zůstalo asi stovka.

Scalding Pass byl pro Atlas ztracený, nicméně žádná velká rána to nebyla. Hlavní regiony Atlasu Detorid a Omist byly od skutečného ohrožení hodně daleko.

II. White Noise a CJ-6

 V  té době se aliance White Noise přestěhovala z Venalu do Curse a měla ambici stát se aliancí se suverenitou v nule. Do vedení se dostal ambiciózní ruský politik PsychozzKahi a Nync.. Nejdříve to zkoušeli diplomatickou cestou.

Poslední týden v červenci proběhla na teamspeaku AAA tajná schůzka čtyř lidí. Manfred Sideous (leader AAA),  PsychozzKahi a Nync za White Noise, a leader Atlasu Bobby Atlas. Za White Noise tam musel být Nync jako překladatel, protože PsychozzKahi neuměl anglicky, ale to mu nebránilo, aby si tam v ruštině diktoval požadavky. Ultimátem požadoval, aby Atlas podstoupil suverenitu ve 4 regionech pro White Noise. Bobby Atlas se údajně vzpíral a nejdříve byl ochotný se bavit maximálně o jednom, pak o dvou, ale jakákoliv dohoda nakonec byla zmařena požadavkem White Noisu, aby Atlas podstoupil Insmother Red Alianci. Když už bylo jasné, že schůzka nikam nepovede, Psychozz rusky zaklel a opustil TS. Aspoň tak schůzku popsal Manfred Sideous.

 12.7.2010 vpadli do Insmotheru Rusové. Především Red Alliance a Legion of XiX. Flotila asi 100 kapital lodí s cca 300 členným supportem začala obléhat systém C-J6. Pro Atlas celkem nedůležitý systém. Nikoliv však pro Rusy.

 Během  Great War I je v něm oblehla koalice asi 10 000 pilotů pod vedením Lotka Volterra. Byl to poslední systém Red Alliance. Obležení trvalo téměř měsíc a Red Alliance kladla houževnatý odpor i přes to, že většinou byla ve velké  početní nevýhodě (1:6 až 1:10). Od té doby koluje řada legend o tom, jak někteří hráči RA hráli v kuse 40 hodin beze spánku na několika účtech na jednou. Obranu C-J6 tenkrát mimo jiné vedl UAXDeath jako FC RA. Vzpomínal na to se slovy „Jeden měsíc. Žádná práce. Žádný spánek. Jen hra.“ Po měsíci se povedlo obráncům RA vůli útočníků s jejich rostoucími ztrátami zlomit a cca měsíční bitvu o systém vyhrát.  Od té doby byl C-J6 pro Rusy v EvE něco jako Leningrad či Stalingrad a vyrvat jej z rukou Atlasu pro ně byla prestižní záležitost.

Ještě téhož dne, tzn. 12.7.2010 si PL/Goonswarm a Red Aliance a Legion of XxDeathxX vzájemně nastavili modré standingy a Pandemic legion dostali od RA/XiX kontrakt za 20 miliard ISK pro Pandemic Legion za každou stanici, kterou pomou Rusům získat.
2.8.2010 už to bylo 12 stanic v rukách RA/XiX nebo PL. Prakticky všechny ve Scalding Passu a pak stanice v severním Insmotheru.

Nicméně to hlavní se stále nadařilo. C-J6 se nepodařilo úspěšně dobýt ani na šestý pokus. Atlasu se dařilo úspěšně bránit hned na prvním nebo druhém timeru. Válčící strany se postupně vyprofilovaly: RA/XiX/WN + PL vs Atlas/AAA + INIT.

Ani sedmý pokus o dobytí C-J6 nepřinesl ovoce, a tak změnili útočníci taktiku.

III. Obléhání O-W778 a konec války

 14.8.2010 Pandemic Legion začali onlinovat SBU v systému 0-W778 v Detoridu. Byl to hlavní systém celého bloku, většina lidí tam měla většinu lodí, aktiv a formovaly se tam flotily na obranu okolních systémů. PL tam rychle přesunuly svoji superkapitální flotilu a začali něco, čemu se v moderním sov warfare začalo říkat hellcamp. V praxi to znamenalo, že se snažili o nepřetržitou kontrolu systému a zároveň se snažili znemožnit lidem uvězněných na stanici ji opustit. Zároveň s tím 150 Rusů útočilo na CJ-6…po osmé. Mezitím supercarriery RA/XiX/WN dávaly do RF modu struktury v Insmotheru. Atlas aliance udělala meeting, kde řešila, jak čelit nové situaci. Bobby Atlas rozhodl, že systém budou bránit na posledním timeru.
Celkově byl v té době hodně neaktivní, a protože patřil k těm vůdcům, kteří neradi delegovali práva někomu jinému, aliance nebyla zrovna nebyla v nejlepší kondici.

19.8 byl závěrečný timer stanice v 0-W778. Bobby Atlas oficiálně požádal o pomoc IT alianci, AAA, a The Initiative. AAA kolem 4 hodiny EVE času začala přesouvat supekapital a kapital flotilu do 0-W. Bohužel tam neměli do předu připravený POS a tak tam čekali, až se naonlinuje. Pár minut než naběhl online se ale rozsvítilo asi 100 km od POSu cyno, které zapálil UAXDeath a na čekající lodě AAA skočil hot drop Pandemic Legion. Odneska to Wyverna AAA a několik carrierů.
Naprosto klíčové bylo tenkrát dostat do systému, co nejvíc posil do downtimu a pak jich co nejvíc nalogovat. Neexistovala time dilatation a určitého počtu lidí jste končili s černou obrazovkou na hodiny zamrzlí bez možnosti cokoliv dělat, při pokusu nalogovat do přetíženého systému.
Bohužel pro Atlas jich do restartu dorazilo jen nemnoho a těsně po něm začali logovat Pandemic Legion svojí flotilu. Na POSu PL v O-W to vypadalo po restartu takto:

1 wyverna
7 ragnarok
49 nyx
1 leviathan
2 hel
11 erebus
7 avatar
22 aeon

Dohromady se nalogovalo 90 superkapital lodí PL a k tomu se přidalo zakrátko dalších 100 složených z ruských aliancí White Noise/Red Aliance/Legion of XxDeathxX. Nutno dodat, že tenkrát měly proti dnešnímu stavu více hitpointů, mohly používat konvenční dróny, titáni neměly nerftnutý tracking a doomsday šel použít na subkapitálky. Celá flotila superek Atlasu čítala 70 supercarierů a 20 titánů.

Asi 300 pilotů Atlasu kempených na stanici čekalo, jak dopadne rozhodnutí Bobbyho Atlase ohledně obrany systému. Po dlouhém čekání se nakonec rozhodl systém pustit bez boje.

A tak kromě menších skirmishů na branách systému a blízkém okolí se navzdory směřujícím se posilám AAA a The Initiative nebojovalo.

Vyjímku tvoří jen tento titán Atlasu zničený u jednoho z POSů Atlasu:

Další odpor už neměl moc smysl a o 10 dní později Atlas Aliance oficiálně kapitulovala za těchto podmínek:

  • Atlas odevzdá 2 titány a 3 supercarriery vítězné koalici
  •  jméno Atlas Aliance přestane být oficiálně používáno a bude uložené k ledu
  • Rusové a Pandemic Legion nastaví dočasně Atlasu modré standingy a umožní jim evakuaci
  • zbývajícím CSAA v Omistu bude umožněno dokončit výrobu
  • Atlas zruší do 7 dnů modré standingy s AAA
  • WN/RA/XiX složí zálohu 200 miliard ISK u Chribby jako záruku, že dohodu neporuší. Pokud by se tak stalo, pošle je Chribba na účet Atlasu.

Tato dohoda nakonec dodržena nebyla, obě strany se začaly poměrně rychle obviňovat z její porušovaní, a jednotlivé korporace Atlasu navíc odmítly Rusům dostavěné superkapitálky v Omistu odevzdat s tím, že ať jim je dá vedení Atlasu, když si takové podmínky uzavřelo. Chribba tak vrátil 200 miliard ISK záruk Rusům.

Válka na jihu pak pokračovala dál.

Rozmíšky mezi AAA a The Initiative  vyústily v další konflikt a The Initiative a PL oficiálně vyhlásili válku AAA 12.9.2010 a začala se psát první kapitola nového konfliktu, který se nesl ve znamení obrovských drake blobů na jedné straně a prvních firewall doktrín na straně druhé.