Soumrak battleship

Od počátku bojů v nule byla nejobávanější zbraní v arzenálu každé aliance dalekonosná bitevní loď. Pro svoji palebnou sílu i skvělý tank neměla konkurenci. Po příchodu kapital lodí a titanů do hry vynikala jedinečnou schopností – se správně nafitovaným tankem byla schona přežít AoE Doomsday. Tato vlastnost jejich dominanci na bitevních polích v nule po 6 let jen umocnila.

S příchodem Dominionu se však změnil DD titánů a dnes není nic, co by BS dělalo nějak specialní. Už od září 09 vedli na fórech fleet commandeři debaty o tom, co tahle změna DD přinese. Čas ukázal, že hlavní změnou byla obrovká renesance logistických lodí.

Na základě toho se pak vytovořilo několik doktrín kompozice fleet. Jedna je tvořena armor tankovanými HACy s podpodou armor logistic, přičemž se využívají skirmish mindlinky/booster na snížení signatury lodí. Druhá doktrína se opírá o obrovské množství Draků a alfastike damage z raket a jejich skvělého tanku s podporou shield logistic lodí. A asi největší popularitě se těší přepadové oddíly bombardérů.

Samozřejmě se vedou debaty o tom, která z těch kompozic je nejlepší, a jak už to chodí, tak žadného vítěze nemají. Každopádně Dominion v tomto ohledu byl obrovským přínosem pro pestrost a variabilitu hry.

I fleety battleship se samozřejmě dál vyvíjejí a procházejí určitou evolucí, mají svoje trendy, ale jejich unikátní postavení už je historie.

Supercarriery – zahustěná síla

S boostem supercariierů v Post-Dominion EvE v poslední době je vidět, že to nejsou politické bloky čítající tísíce a tísíce pilotů, kdo ovlivňují hlavní dění na politické scéně, ale stale častěji entity do tísíce pilotů s obrovským množstvím supercarierů. Určitě se vám všem výbaví PL, ale nejen oni. Máte tu White Noise, Dark Side, Doom, Cry Havoc a další, kteří dokaží zatopit power blokům kolikrát i s 10x,20x či dokonce 50x větším počtem pilotů. A díky univerzálnosti supercarrierů a slušné účinnosti v subcapital soubojích při jejich šíleném množství HP je i díky technickým omezením ve hře jedinou možností, jak jim čelit, prostě jen větší blob superkapitálek. Na co jste dříve potřebovali několikahodinové střílení 300-400 členné fleety BS do sturktur, aby jste je dali do RF modu dnes stačí 20-30 Nyxů.

Diplomacie

V důsledku trendů popsaných nahoře, pak dochazí k balkanizaci politické scény. Hnacím moterem změn už nejsou často zavedené power blocky. A jejich síla se už neměří počtem lidí, ale jen počtem supekapitálek, které jsou schopni nasadit v boji. Sledování a udržování vazeb s větším množstvím entit ssebou nese I větší nároky na lidi, kteří se diplomacií zabývají. V pre-dominion časech se o diplomacii starali 1-2 lidi v allianci. Dnes je dobře dělaná diplomacie teamovou záležitostí a v alliancích vznikají korporace, které se specializují čistě jen na tuhle stránku hry.

Metagaming, podvody a špionáž

Po pro útočníky katastrofickém konci kampaně The Northern Crusade si spousta lidí uvědomila, jak moc zvýhodňuje současný systém sov wars obránce. Díky této flustraci, tak dochází k čím dál častějším pokusů o rozvrácení alliancí zevnitř. K tomu se používájí všechny dostupné prostředky jako hacknutí fóra, špionáže a nahrávky z TS , ale i podplácení a pokusy o zkorumpování vlivných lidí v alliancích. Specialní příručku o tomto by jistě mohl napsat někdo z PL.